DRUKI IPS 2.75.0.7

DRUKI IPS 2.75.0.7

Unknown Publisher – Shareware –
hors 4 votes
4 Stars User Rating
Właściwości programu DRUKI IPS:

* Pozwala na wykorzystanie modułów formularzy bez opłat licencyjnych.
* Sam oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach.
* Umożliwia edytowanie kwot w postaci wzorów lub przy pomocy okna sumatora.
* Drukuje formularze w całości.
* Drukuje same dane.
* Zapamiętuje ostatnio wprowadzone dane.

UWAGA!

* Program jest bezpłatny rozpowszechniany na zasadach "freeware".
* Autor programu reprezentowany przez Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS ani pośrednicy publikujący program DRUKI IPS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jego użytkowania.
* Rozpowszechnianie programów i modułów formularzy na stronach internetowych i CD-ROM za zgodą IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
* Pobranie i zainstalowanie oprogramowania jest akceptacją powyższych warunków.

Vue d'ensemble

DRUKI IPS est un logiciel de Shareware dans la catégorie Entreprise développé par Unknown Publisher.

Il a été vérifié pour les temps de mises à jour 94 par les utilisateurs de notre application cliente UpdateStar le mois dernier.

La dernière version de DRUKI IPS est 2.75.0.7, publié sur 18/02/2008. Au départ, il a été ajouté à notre base de données sur 29/10/2007.

DRUKI IPS s’exécute sur les systèmes d’exploitation suivants : Windows.

Utilisateurs de DRUKI IPS a donné une cote de 4 étoiles sur 5.


Écrire un commentaire pour DRUKI IPS !

Captures d'écran (Cliquez pour agrandir)

Installations

94 utilisateurs de UpdateStar avaient DRUKI IPS installé le mois dernier.
Secure téléchargements gratuits et vérifiés par UpdateStar

Acheter maintenant
Unknown Publisher
Restez à jour
avec UpdateStar freeware.
Current Newsletter

Toutes les versions