DRUKI IPS 2.75.0.7

DRUKI IPS 2.75.0.7

Unknown Publisher – Shareware –
4 票から
4 Stars User Rating
Właściwości programu DRUKI IPS:

* Pozwala na wykorzystanie modułów formularzy bez opłat licencyjnych.
* Sam oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach.
* Umożliwia edytowanie kwot w postaci wzorów lub przy pomocy okna sumatora.
* Drukuje formularze w całości.
* Drukuje same dane.
* Zapamiętuje ostatnio wprowadzone dane.

UWAGA!

* Program jest bezpłatny rozpowszechniany na zasadach "freeware".
* Autor programu reprezentowany przez Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS ani pośrednicy publikujący program DRUKI IPS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jego użytkowania.
* Rozpowszechnianie programów i modułów formularzy na stronach internetowych i CD-ROM za zgodą IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
* Pobranie i zainstalowanie oprogramowania jest akceptacją powyższych warunków.

概要

DRUKI IPS は、 Unknown Publisherによって開発されたカテゴリ ビジネス の Shareware ソフトウェアです。

先月中に、クライアント アプリケーションUpdateStarのユーザー 94 の更新時間をチェックしました。

DRUKI IPS の最新バージョン 2.75.0.7 2008/02/18 にリリースです。 それは最初 2007/10/29 のデータベースに追加されました。

DRUKI IPS が次のオペレーティング システムで実行されます: Windows。

ユーザー DRUKI IPS の 4 5 つの星からの評価を与えた。


DRUKI IPS のレビューを書く

スクリーンショット(クリックで拡大表示)

インストール

UpdateStarの 94 ユーザーがあった先月装着 DRUKI IPS。
UpdateStar によって確認された安全で無料のダウンロード

今すぐ購入
Unknown Publisher
up to date を維持する
UpdateStar フリーウェア。
最新ニュースレター

すべてのバージョン