DRUKI IPS 2.75.0.7

DRUKI IPS 2.75.0.7

Unknown Publisher – Shareware –
из 4 голосов
4 Stars User Rating
Właściwości programu DRUKI IPS:

* Pozwala na wykorzystanie modułów formularzy bez opłat licencyjnych.
* Sam oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach.
* Umożliwia edytowanie kwot w postaci wzorów lub przy pomocy okna sumatora.
* Drukuje formularze w całości.
* Drukuje same dane.
* Zapamiętuje ostatnio wprowadzone dane.

UWAGA!

* Program jest bezpłatny rozpowszechniany na zasadach "freeware".
* Autor programu reprezentowany przez Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS ani pośrednicy publikujący program DRUKI IPS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jego użytkowania.
* Rozpowszechnianie programów i modułów formularzy na stronach internetowych i CD-ROM za zgodą IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
* Pobranie i zainstalowanie oprogramowania jest akceptacją powyższych warunków.

Обзор

DRUKI IPS это программное обеспечение Shareware в категории (2), разработанная Unknown Publisher.

Проверяли обновления 94 раз пользователями нашего клиентского приложения UpdateStar в прошлом месяце.

Последняя версия DRUKI IPS-2.75.0.7, выпущенный на 18.02.2008. Первоначально он был добавлен в нашу базу данных на 29.10.2007.

DRUKI IPS работает на следующих операционных системах: Windows.

Пользователи DRUKI IPS дал ему Рейтинг 4 из 5 звезд.


Написать обзор для DRUKI IPS!

Скриншоты (Нажмите, чтобы увеличить)

Установки

94 пользователи UpdateStar были установлены в прошлом месяце DRUKI IPS.
Безопасные и бесплатных загрузок проверяются UpdateStar

Купить сейчас
Unknown Publisher
Будьте актуальный
с UpdateStar бесплатно.
Текущие новости

Все версии